Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Winter bear

 1. Phủ Thiên
  14 Tháng tư 2020
 2. Winter bear
  Winter bear
  phũ ,tôi làm sai à ?
  14 Tháng tư 2020
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ko có
  14 Tháng tư 2020
 4. Winter bear
  Winter bear
  Vậy sao ?
  14 Tháng tư 2020
 5. Phủ Thiên
  14 Tháng tư 2020
 6. Winter bear
  Winter bear
  Tại sao tui bị phũ ???
  14 Tháng tư 2020
 7. Phủ Thiên
  14 Tháng tư 2020
 8. Winter bear
  Winter bear
  Ừa ,thế thôi
  Nếu tôi làm phiền thì bye
  14 Tháng tư 2020
 9. Phủ Thiên
  14 Tháng tư 2020