Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cute - sama

 1. Winter bear
  Winter bear
  Chào chú ^^
  14 Tháng tư 2020
 2. Cute - sama
  Cute - sama
  cháu khỏe ko
  14 Tháng tư 2020
 3. Winter bear
  Winter bear
  cháu khỏe như trâu :D
  14 Tháng tư 2020
 4. Cute - sama
  14 Tháng tư 2020
 5. Winter bear
  Winter bear
  Còn chú ?
  14 Tháng tư 2020
 6. Cute - sama
  Cute - sama
  chú khỏe hơn cá voi lun
  14 Tháng tư 2020
 7. Winter bear
  Winter bear
  Dạ ^^ Thế thì tốt rồi
  14 Tháng tư 2020
 8. Cute - sama
  14 Tháng tư 2020
-->