Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi MiuMiu-chan

 1. Death Game
  Death Game
  waifu?? -__-
  13 Tháng tư 2020
 2. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  gg thẳng tiến a :3
  13 Tháng tư 2020
 3. Death Game
  Death Game
  vâng :3
  13 Tháng tư 2020
 4. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  a lại bị lag bên kia hã ?? :>>
  13 Tháng tư 2020
 5. Death Game
  Death Game
  hết lag òi ~~
  13 Tháng tư 2020
 6. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  dạ :33
  13 Tháng tư 2020
 7. Death Game
  13 Tháng tư 2020
 8. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  hự bắn nát tim òi đền đi :3
  13 Tháng tư 2020
 9. Death Game
  Death Game
  ớ chở em vào bệnh viện trong tym anh nè :v
  13 Tháng tư 2020
 10. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  hờ hờ :v
  13 Tháng tư 2020
 11. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  tự nhiên thấy mik xàm ghía ;-;
  13 Tháng tư 2020
 12. Death Game
  Death Game
  gì đou? :3
  13 Tháng tư 2020
 13. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  aizo mạng như cc ;-;
  14 Tháng tư 2020
 14. Death Game
  Death Game
  hèn gì -_-
  14 Tháng tư 2020
 15. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  không vô đc nè TT^TT
  mà còn làm bài kiểm tra nữa
  14 Tháng tư 2020
 16. Death Game
  Death Game
  làm được không?
  14 Tháng tư 2020
 17. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  hông h đọc đề nè ;-;
  14 Tháng tư 2020
 18. Death Game
  Death Game
  làm ik làm ik~
  14 Tháng tư 2020
 19. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  dạ dạ đang search tham khảo nè
  14 Tháng tư 2020
 20. Death Game
  Death Game
  có gì đăng lên đây hỏi nè :v
  14 Tháng tư 2020
 21. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  Trên cơ sở so sánh với bài thơ Sông núi nước Nam, hãy chỉ ra sự tiếp nối và phát triển của ý thức dân tộc trong đoạn trích Nước Đại Việt ta.
  14 Tháng tư 2020
 22. MiuMiu-chan
  14 Tháng tư 2020
 23. Death Game
  Death Game
  :v em đăng topic kìa
  14 Tháng tư 2020
 24. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  có 20p để lm
  14 Tháng tư 2020
 25. Death Game
  Death Game
  ầu shệt
  để anh thử
  14 Tháng tư 2020
 26. Death Game
  Death Game
  cái này nguyền bài lun à hay đoạn văn hả em? -_-
  14 Tháng tư 2020
 27. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  đoạn á ;-;
  14 Tháng tư 2020
-->