Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Huỳnh Tiến Đại -.-
  13 Tháng tư 2020
 2. Blue Badminton
  13 Tháng tư 2020
 3. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  chị ở đâu ạ
  13 Tháng tư 2020
 4. Blue Badminton
  Blue Badminton
  tuy hòa
  13 Tháng tư 2020
 5. Blue Badminton
  Blue Badminton
  Đại bạn là nữ ?
  13 Tháng tư 2020
 6. Huỳnh Tiến Đại -.-
  13 Tháng tư 2020
 7. Blue Badminton
  Blue Badminton
  à ừ mk xl
  13 Tháng tư 2020
 8. Blue Badminton
  Blue Badminton
  bạn bao nhiêu tuổi ?
  13 Tháng tư 2020
 9. Huỳnh Tiến Đại -.-
  13 Tháng tư 2020
 10. Blue Badminton
  Blue Badminton
  2008 à
  13 Tháng tư 2020
 11. Huỳnh Tiến Đại -.-
  13 Tháng tư 2020
 12. Blue Badminton
  Blue Badminton
  tui 2007
  13 Tháng tư 2020
 13. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  ờ tguf gọi là chị mà sao cứ ogoij là tui nói quen ak
  13 Tháng tư 2020
 14. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  thui hk nhắn nữa
  13 Tháng tư 2020
 15. Blue Badminton
  13 Tháng tư 2020
-->