Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Đỗ Anh Thái
  12 Tháng tư 2020
 2. Nguyễn Linh_2006
  13 Tháng tư 2020
 3. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  bỏ cr à :))
  13 Tháng tư 2020
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đang bỏ mừ :: Tại nó kiêu quá thấy ghét dồi
  13 Tháng tư 2020
 5. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  :)
  bỏ đi
  13 Tháng tư 2020
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ông anh tui tốt bụng thực sự khi bảo con em đi bỏ cr
  13 Tháng tư 2020
 7. Nguyễn Linh_2006
  13 Tháng tư 2020
 8. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  :)
  thế là tốt rồi
  vứt đi mà sống
  kiếm cr khác
  anh thấy m cũng có .... đâuu :)))))))))))))
  13 Tháng tư 2020
 9. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Nhưng ve ri khổ
  17 Tháng tư 2020
-->