Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh_Alison_Nguyễn

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  oh lô người xưa quen giờ lạ
  12 Tháng tư 2020
 2. Linh_Alison_Nguyễn
  Linh_Alison_Nguyễn
  Người quen cùng sn vs tui :D
  12 Tháng tư 2020
 3. Linh_Alison_Nguyễn
  Linh_Alison_Nguyễn
  Nhận ra me chưa nè? :33
  12 Tháng tư 2020
 4. Cold Boy
  Cold Boy
  ui ui ai z ta
  12 Tháng tư 2020
 5. Linh_Alison_Nguyễn
  12 Tháng tư 2020
 6. Cold Boy
  Cold Boy
  cho gợi ý đii
  12 Tháng tư 2020
 7. Linh_Alison_Nguyễn
 8. Cold Boy
  Cold Boy
  dạo này già quá quên mất
  12 Tháng tư 2020
 9. Linh_Alison_Nguyễn
  Linh_Alison_Nguyễn
  :) Đừng đùa nữa cưng :v
  12 Tháng tư 2020
 10. Cold Boy
  Cold Boy
  hmmm...
  12 Tháng tư 2020
 11. Linh_Alison_Nguyễn
  Linh_Alison_Nguyễn
  -- Cạn lời ---
  12 Tháng tư 2020
 12. Cold Boy
  Cold Boy
  hi đùa oi sao đổi nick z
  12 Tháng tư 2020
 13. Linh_Alison_Nguyễn
  Linh_Alison_Nguyễn
  Nick kia chán quá, vả lại ko ai qua lại hỏi thăm :v Sang nick này cho mới mẻ
  12 Tháng tư 2020
 14. Cold Boy
  Cold Boy
  nick đó chị hăm rep j hết
  12 Tháng tư 2020
 15. Linh_Alison_Nguyễn
  Linh_Alison_Nguyễn
  Thì tại chán quá qua nick khác lấy cảm hứng mới :D
  12 Tháng tư 2020
 16. Cold Boy
  Cold Boy
  hehe
  13 Tháng tư 2020
 17. Linh_Alison_Nguyễn
  13 Tháng tư 2020
 18. Cold Boy
  Cold Boy
  chào bủi tuối
  13 Tháng tư 2020