Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  bơ nhau à mem ?
  11 Tháng tư 2020
 2. Kagamine Len 12272007
  11 Tháng tư 2020
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  sinh 11 vừa đăng có sao chép k đó
  11 Tháng tư 2020
 4. Kagamine Len 12272007
  Kagamine Len 12272007
  a mày mak phải chép ak
  11 Tháng tư 2020
 5. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ghia nhở
  lớp 9 cân lớp 11
  cố mà lên tmod sinh'chép là bị phạt nha mem
  11 Tháng tư 2020
 6. Kagamine Len 12272007
  Kagamine Len 12272007
  viết sai chính tả r
  men not mem
  11 Tháng tư 2020
 7. Trần Hoàng Hạ Đan
  11 Tháng tư 2020
 8. Kagamine Len 12272007
  11 Tháng tư 2020
 9. Kagamine Len 12272007
  Kagamine Len 12272007
  mak bài này giống sinh 9 mak
  ko khó lắm
  11 Tháng tư 2020
 10. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Cố mà lên tmid sinh !
  11 Tháng tư 2020
 11. Trần Hoàng Hạ Đan
  11 Tháng tư 2020
 12. Kagamine Len 12272007
  Kagamine Len 12272007
  makko cần mi quảng cáo tuổi
  trên trang cá nhân có hiển thị
  11 Tháng tư 2020
 13. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Mà ng ta k đọc
  Đề nghị kiểm soát ngôn ngữ
  11 Tháng tư 2020
-->