Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Phủ Thiên
  11 Tháng tư 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  mình nhờ BQT xoá 1 bài hộ bạn rồi nha
  11 Tháng tư 2020
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  Report r
  11 Tháng tư 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  mình nhờ rồi mà :vvv
  11 Tháng tư 2020
 5. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  Report để BOT xóa
  11 Tháng tư 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  mình rp trước bạn rùi mà
  11 Tháng tư 2020
 7. Phủ Thiên
  11 Tháng tư 2020