Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phủ Thiên

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  11 Tháng tư 2020
 2. Phủ Thiên
  11 Tháng tư 2020
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  11 Tháng tư 2020
 4. Phủ Thiên
  11 Tháng tư 2020
 5. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  bận thì làm đi nha
  11 Tháng tư 2020
 6. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  K bận
  11 Tháng tư 2020
 7. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ủa sao rep lâu dữ v
  11 Tháng tư 2020
 8. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  Xài đt
  11 Tháng tư 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  uh vậy thui nha
  khó lắm mới rep đc thì bỏ đi ^^
  11 Tháng tư 2020