Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hắc Trần Tuyết Nhi

 1. Gâu Đần
  Gâu Đần
  hello bạn
  8 Tháng tư 2020
 2. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Cho mik làm quen nha!!
  8 Tháng tư 2020
 3. Gâu Đần
  Gâu Đần
  ok>:33
  8 Tháng tư 2020
 4. Hắc Trần Tuyết Nhi
  8 Tháng tư 2020
 5. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Cháu tên là Mốc,2k8 nha
  8 Tháng tư 2020
 6. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  Chị là Sunny 2k7 ~~
  8 Tháng tư 2020
 7. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Uí, thế phải gọi là chị rùi
  cảm thấy bằng tuổi mình hơi ít;-;
  8 Tháng tư 2020
 8. Hắc Trần Tuyết Nhi
  8 Tháng tư 2020
 9. Gâu Đần
  Gâu Đần
  chị ở đâu zậy?
  em ở Hải Phòng:)
  8 Tháng tư 2020
 10. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  chị ở Thanh Hóa
  8 Tháng tư 2020
-->