Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quang Đông

 1. Quang Đông
  Quang Đông
  8 Tháng tư 2020
 2. Quang Đông
  Quang Đông
  Tiêu đề của em phải theo dạng: [Tiền tố]+Nội dung khái quát.
  Tiền tố là cái ô nhỏ nhỏ trước nội dung khái quát đó em, cái ô mà có chữ: toán tiểu học, toán 9, văn 9,.... đó chính là tiền tố nha. Tiền tố thì em đặt dựa theo nội dung mình hỏi thuộc lớp nào, môn nào. Tiền tố của bài này em đặt đúng rồi đấy!
  8 Tháng tư 2020
 3. Quang Đông
  Quang Đông
  Tiếp theo là nội dung khái quát.
  Nội dung khái quát tức là khái quát lên câu hỏi của mình. Tức câu hỏi mình đang hỏi về nội dung gì, hỏi cái gì, liên quan đến cái gì (cái này em nên xem tiêu đề bài học chứa bài tập này để dễ dàng đặt nha em)
  8 Tháng tư 2020
 4. Quang Đông
  Quang Đông
  8 Tháng tư 2020
 5. Quang Đông
  Quang Đông
  8 Tháng tư 2020
 6. Quang Đông
  Quang Đông
  Thân!
  8 Tháng tư 2020
 7. hungthongminhnhat
  hungthongminhnhat
  Em đặt đúng tiêu đề mà
  8 Tháng tư 2020
 8. Quang Đông
  Quang Đông
  lời giải đâu đúng đâu em. Em nên đặt là [Toán tiểu học] Tìm hai số khi biết hiệu - tỉ
  8 Tháng tư 2020
 9. hungthongminhnhat
  hungthongminhnhat
  Nhưng đây không phải bài hiệu - tỉ
  8 Tháng tư 2020
 10. Quang Đông
  Quang Đông
  Chứ là gì em?
  8 Tháng tư 2020
-->