Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Junery N
  Junery N
  Đặt với anh không? =)))
  7 Tháng tư 2020
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  7 Tháng tư 2020
 3. Junery N
  Junery N
  Em chọn ảnh đi
  7 Tháng tư 2020
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ah như nào để a chọn
  7 Tháng tư 2020
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  7 Tháng tư 2020
 6. Junery N
  Junery N
  Thế anh chọn hay bé chọn?
  7 Tháng tư 2020
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  thui ah chọn đi, e ko biết
  7 Tháng tư 2020