Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  hey em eyy
  ah cua cho :D
  7 Tháng tư 2020
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  7 Tháng tư 2020
 3. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  :D đưa tay eyy ah dắt về nuôi
  7 Tháng tư 2020
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  coi chừng ah kia quạt e đi ah ey
  7 Tháng tư 2020
 5. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  :D ah nào e eyyy
  7 Tháng tư 2020
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  thì ah đó đó ah ey :p
  7 Tháng tư 2020
 7. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  :v ah đập m nha
  7 Tháng tư 2020
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  e nào đâu dám ah ey
  7 Tháng tư 2020
 9. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  cập nhật đi ah ey
  7 Tháng tư 2020
 10. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  xong r em eyy
  7 Tháng tư 2020