Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  hello
  ai đây ?
  7 Tháng tư 2020
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  làm quen hông em ơi
  7 Tháng tư 2020
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ok a
  hình anh là rít dúng ko
  7 Tháng tư 2020
 4. Chris Master Harry
  7 Tháng tư 2020
 5. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  anh là người VN thích đật tên tiếng anh :D
  7 Tháng tư 2020
 6. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  um e là bupno đẹp trai 2k7
  7 Tháng tư 2020
 7. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  anh tên Dương 2k6 nhé
  7 Tháng tư 2020
 8. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ok a
  lm quen xong r mình lm j nữa a
  7 Tháng tư 2020
 9. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  nói chuyện thôi
  7 Tháng tư 2020
 10. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  chuyên j nhể
  7 Tháng tư 2020
 11. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  thích nói chuyện gì thì nói. em bắt chuyện trc đi
  7 Tháng tư 2020
 12. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  a bắt chuyện trc đi
  7 Tháng tư 2020
 13. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  em đi anh ko biết
  7 Tháng tư 2020
 14. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  anh đi em không biết
  7 Tháng tư 2020
 15. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  hôm nay em làm gì zợ
  7 Tháng tư 2020
 16. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  hôm nay e lm bài
  7 Tháng tư 2020
 17. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  anh học online T-T
  7 Tháng tư 2020
 18. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  môn j
  7 Tháng tư 2020
 19. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  địa, MT, toán
  7 Tháng tư 2020
 20. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ở trường à
  7 Tháng tư 2020
 21. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  online mà em
  7 Tháng tư 2020
 22. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  í e là học onl trường à
  7 Tháng tư 2020
 23. Chris Master Harry
  7 Tháng tư 2020
 24. Phủ Thiên
  7 Tháng tư 2020