Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  Nhưng bài đó chưa được hỗ trợ mà. Mình nhớ là nếu bài có hỗ trợ đúng rồi thì mới tính là đào mộ chứ?
  6 Tháng tư 2020
 2. Chris Master Harry
  6 Tháng tư 2020
 3. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  Đào mộ bài viết:
  Hành vi đào mộ bài viết được hiểu là thành viên trả lời vào bài viết đã đăng từ lâu và nội dung đã được các thành viên khác hỗ trợ đầy đủ. Nội dung mới trả lời y chang hoặc không khác biệt nhiều như các nội dung đã có.
  6 Tháng tư 2020
 4. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  ko dạy đời nha bạn
  6 Tháng tư 2020
 5. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  Mình có dạy đâu. Mình đang nêu lại thôi
  6 Tháng tư 2020
 6. nhuukha
  nhuukha
  8 Tháng tư 2020
 7. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  anh ko gắt tí nào hết á
  8 Tháng tư 2020
 8. nhuukha
  nhuukha
  vâng em chỉ góp ý thế thôi
  8 Tháng tư 2020
-->