Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Toji Takeshi

 1. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  sợ lắm anh ơi
  6 Tháng tư 2020
 2. Toji Takeshi
  Toji Takeshi
  Mấy nhóc bây giờ ghê quá
  6 Tháng tư 2020
 3. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  chúng nó còn nắm tay nhau hôn má nhau
  6 Tháng tư 2020
 4. Chris Master Harry
  6 Tháng tư 2020
 5. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  em chả dám nhìn
  6 Tháng tư 2020
 6. Toji Takeshi
  Toji Takeshi
  Cũng nhiều đứa dễ thương mà em :D
  6 Tháng tư 2020
 7. Chris Master Harry
  6 Tháng tư 2020
 8. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  chắc em xỉu
  6 Tháng tư 2020
 9. Toji Takeshi
  Toji Takeshi
  Nhưng mà chúng nó quá đà 1 tí là thấy đáng sợ liền :v
  6 Tháng tư 2020
 10. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  em xỉu đây
  6 Tháng tư 2020
 11. Toji Takeshi
  Toji Takeshi
  Hahaha
  6 Tháng tư 2020
 12. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  vừa xỉu xong lại đứng dậy và té khỏi đây ngay lập tức :D
  6 Tháng tư 2020