Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  6 Tháng tư 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  tui thấy có chữ I love you TCK trong đó
  phụt :*
  6 Tháng tư 2020
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  tự bay qua bên nhà bên kia xem chữ kí của ah đó đi
  6 Tháng tư 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  6 Tháng tư 2020
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hic, đừng nên chúc mừng
  sắp pp diễn đàn rùi
  6 Tháng tư 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ủa......:(
  bỏ theo dõi đi
  6 Tháng tư 2020
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  chi đâu, để zậy đi
  6 Tháng tư 2020