Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  hehe tớ ko biết
  tớ thường xuyên ko nch của với bạn bè nên ko biết
  5 Tháng tư 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  uh thì cậu "tớ"
  "ói mửa"?
  cậu dùng từ kém nhở
  5 Tháng tư 2020
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  hehe ko biết dùng
  với lại tớ có tiếp xúc nhiều đâu
  cũng chả nch
  5 Tháng tư 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  bỏ nch với mình luôn đi nha bạn ^^
  5 Tháng tư 2020
 5. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ơ ơ ko dc
  ko tiếp xúc nhiều người trừ cậu
  5 Tháng tư 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  bỏ đi bé
  bé sẽ bị bcvp phiền nếu tag quá nhiều ng :<
  bỏ hết đi
  5 Tháng tư 2020
 7. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  bỏ j ?
  5 Tháng tư 2020
 8. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  bỏ bạn đi/tui nè/
  bye, thi đã
  5 Tháng tư 2020
 9. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  thi j v
  5 Tháng tư 2020
 10. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  chuẩn bị thi Hoá :vvv
  5 Tháng tư 2020
 11. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ukm 9 h nên tớ ko thik
  bye bye tớ đi làm việc nhà r ngủ đây
  5 Tháng tư 2020