Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Triệu Tiểu Đao

 1. View previous comments
 2. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Bơ có ngon ko?
  5 Tháng tư 2020
 3. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chăn đệm gọi kia kìa...chúc ngủ ngon..(có j mai cj rep tn sau nhé..)
  5 Tháng tư 2020
 4. Cold Boy
  Cold Boy
  hơ hơ
  5 Tháng tư 2020
 5. Triệu Tiểu Đao
  6 Tháng tư 2020
 6. Cold Boy
  Cold Boy
  hussssss
  6 Tháng tư 2020
 7. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Khi con tu hú gọi bầy ............ Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần ^-^
  6 Tháng tư 2020
 8. Cold Boy
  Cold Boy
  à à thik cho họ ăn bơ lém hả
  6 Tháng tư 2020
 9. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Ai cho ai ăn cá zợ ????
  6 Tháng tư 2020
 10. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị lộn ,ăn bơ
  6 Tháng tư 2020
 11. Cold Boy
  Cold Boy
  ừ chụy đc lém
  6 Tháng tư 2020
 12. Triệu Tiểu Đao
  7 Tháng tư 2020
 13. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Giận zồi à
  7 Tháng tư 2020
 14. Cold Boy
  Cold Boy
  ừm
  7 Tháng tư 2020
 15. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Sao nại giận
  7 Tháng tư 2020
 16. Triệu Tiểu Đao
  7 Tháng tư 2020
 17. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  7 Tháng tư 2020
 18. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  7 Tháng tư 2020
 19. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  7 Tháng tư 2020
 20. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  7 Tháng tư 2020
 21. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  7 Tháng tư 2020
 22. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  7 Tháng tư 2020
 23. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  7 Tháng tư 2020
 24. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  7 Tháng tư 2020
 25. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  7 Tháng tư 2020
 26. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  7 Tháng tư 2020
 27. Cold Boy
  Cold Boy
  k thèm
  7 Tháng tư 2020
 28. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Con trai gì mà giận dai rữ
  8 Tháng tư 2020
 29. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  8 Tháng tư 2020
 30. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  8 Tháng tư 2020
 31. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  8 Tháng tư 2020
 32. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  8 Tháng tư 2020
 33. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  8 Tháng tư 2020
 34. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  8 Tháng tư 2020
 35. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  8 Tháng tư 2020
 36. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  8 Tháng tư 2020
 37. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  8 Tháng tư 2020
 38. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Chị xin lỗi
  8 Tháng tư 2020
 39. Cold Boy
  Cold Boy
  càng làm thế em càng giận đấy
  8 Tháng tư 2020
 40. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Vẫn giận chị ak?
  9 Tháng tư 2020
 41. Cold Boy
  Cold Boy
  ừm
  10 Tháng tư 2020
 42. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Hôm nay mưa rơi tâm trí rối bời, nhớ về một người ở nơi xa xôi, chúng ta giận nhau cũng lâu lắm rồi, cớ sao hôm nay nc mắt lại rơi...
  10 Tháng tư 2020
 43. Cold Boy
  10 Tháng tư 2020
 44. Cold Boy
  Cold Boy
  lô ...
  10 Tháng tư 2020
 45. Cold Boy
  Cold Boy
  tỷ tỷ
  10 Tháng tư 2020
 46. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Hết giận zồi à????????????????
  10 Tháng tư 2020
 47. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  Tiểu đệ đệ yêu yêu dấu
  10 Tháng tư 2020
 48. Cold Boy
  Cold Boy
  ừm có gì hăm hả
  10 Tháng tư 2020
 49. Triệu Tiểu Đao
  11 Tháng tư 2020
 50. Cold Boy
  Cold Boy
  gút mó nin
  11 Tháng tư 2020
 51. Triệu Tiểu Đao
  Triệu Tiểu Đao
  gút buổi trưa
  11 Tháng tư 2020