Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  hai da qua hot boy lục lại cái tên đã
  5 Tháng tư 2020
 2. Cold Boy
  Cold Boy
  à à ròi N.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ..
  g.
  .
  .
  ..
  ..
  u.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  y.
  .
  .
  .
  .
  ..
  ễ.
  .
  .
  .
  .
  n THị AH bình
  5 Tháng tư 2020
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  ai cho ng nói tên ta
  5 Tháng tư 2020
 4. Junery N
  Junery N
  ? :>
  5 Tháng tư 2020
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  he thik đc hông
  5 Tháng tư 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  hông
  Thèng Mẫn, ng sắp chết r
  5 Tháng tư 2020
 7. Junery N
  Junery N
  Hi ^^
  5 Tháng tư 2020
 8. Cold Boy
  Cold Boy
  êy ông junery kia lq j ở đây mà vô
  5 Tháng tư 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  5 Tháng tư 2020
 10. Cold Boy
  Cold Boy
  hehe
  5 Tháng tư 2020
 11. Cold Boy
  Cold Boy
  mà số ta thiêng lemz k chết đc âu hehe
  5 Tháng tư 2020