Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phủ Thiên

 1. Phủ Thiên
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  cấm câu like bạn nhé ^^
  5 Tháng tư 2020
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  5 Tháng tư 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  bên dưới
  trượt và bị phạt bạn nhé
  k câu like :vvv
  5 Tháng tư 2020
 5. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  Đâu
  5 Tháng tư 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  sắp bị phạt :v
  5 Tháng tư 2020
 7. Phủ Thiên
  5 Tháng tư 2020
 8. Trần Hoàng Hạ Đan
  5 Tháng tư 2020
 9. Phủ Thiên
  5 Tháng tư 2020