Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phủ Thiên

 1. Phủ Thiên
  5 Tháng tư 2020
 2. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  @Trần Hoàng Hạ Đan
  5 Tháng tư 2020
 3. Magic Boy
  Magic Boy
  ủng hộ bằng cách như thế nào a ?
  5 Tháng tư 2020
 4. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  Like cho a nhé
  #227
  5 Tháng tư 2020
 5. Magic Boy
  Magic Boy
  BTC bảo like à anh
  5 Tháng tư 2020
 6. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  Ukm e like vào bài thi vòng 2 ik
  5 Tháng tư 2020
 7. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ở bên dưới này là gì : "likecho anh nhé"
  5 Tháng tư 2020
 8. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  Ặc ghi lộn mà
  Tại đang dùng đt
  5 Tháng tư 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ghi lộn gì
  câu like bị phạt và loại bạn nhé
  5 Tháng tư 2020