Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  hello
  4 Tháng tư 2020
 2. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  chào 1 tiếng rồi đi mất luôn rồi à
  4 Tháng tư 2020
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  Cậu có crs rồi ak
  4 Tháng tư 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Uh đúng đó
  4 Tháng tư 2020
 5. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  Ai vậy??
  4 Tháng tư 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Hihi
  Tớ
  Yêu mik trc khi y ng khác :p
  4 Tháng tư 2020
 7. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ặc
  xạo quá
  crs ai nói mau
  4 Tháng tư 2020
 8. Trần Hoàng Hạ Đan
  4 Tháng tư 2020
 9. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  v
  nói xíu đi
  4 Tháng tư 2020
 10. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  lo thi sử đi
  chút nữa nói ^^
  tui like cho ^6
  4 Tháng tư 2020
 11. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ukm ma chia sẻ ở đâu
  4 Tháng tư 2020
 12. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  sao cậu ko thi
  like cho tớ lun v
  4 Tháng tư 2020