Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Kệ đi
  3 Tháng tư 2020
 2. Trương Văn Trường Vũ
  4 Tháng tư 2020
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Hết bìa khổ thế
  4 Tháng tư 2020
 4. Trương Văn Trường Vũ
  4 Tháng tư 2020
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Hết ảnh làm bìa
  4 Tháng tư 2020
-->