Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The key of love

 1. Khải KIllar
  Khải KIllar
  chuẩn mà :)
  3 Tháng tư 2020
 2. The key of love
  The key of love
  ủa chứa hông phải đang chê tui lùn à :)
  3 Tháng tư 2020
 3. Khải KIllar
  Khải KIllar
  0 có ý đó
  3 Tháng tư 2020
 4. The key of love
  3 Tháng tư 2020
 5. The key of love
  The key of love
  bạn cao mét nhiêu :D
  3 Tháng tư 2020
 6. Khải KIllar
  3 Tháng tư 2020
 7. The key of love
  3 Tháng tư 2020
 8. The key of love
  The key of love
  hơn tui tới 14cm :)
  khen tui cao khác gì đang khịa tui hửm
  3 Tháng tư 2020
 9. Khải KIllar
  Khải KIllar
  trai nên cao hơn mà
  3 Tháng tư 2020
 10. The key of love
  The key of love
  :D lớp tui con trai vẫn có đứa lùn hơn tu đấy thui
  3 Tháng tư 2020
 11. Khải KIllar
  5 Tháng tư 2020
 12. The key of love
  The key of love
  chời >< :D
  5 Tháng tư 2020
 13. Khải KIllar
  Khải KIllar
  đất =.=
  5 Tháng tư 2020
 14. The key of love
  The key of love
  Ăn sáng ch?? :D
  5 Tháng tư 2020
 15. Khải KIllar
  Khải KIllar
  ăn gạo luộc sáng rồi
  5 Tháng tư 2020
 16. The key of love
  The key of love
  :D ăn cơm nói đại ăn cơm đi , ăn gạo luộc ><
  5 Tháng tư 2020
 17. The key of love
  The key of love
  bó tay@@
  5 Tháng tư 2020
 18. Khải KIllar
  Khải KIllar
  đúng mà
  5 Tháng tư 2020
-->