Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi MiuMiu-chan

 1. Death Game
  Death Game
  ầu, cố lên em :3
  3 Tháng tư 2020
 2. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  tạch 99,99% r ;-;
  3 Tháng tư 2020
 3. Death Game
  Death Game
  sao dị? -.-
  3 Tháng tư 2020
 4. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  có kịp đâu mà chả tạch ;-;
  3 Tháng tư 2020
 5. Death Game
  Death Game
  :v không nhờ anh?
  3 Tháng tư 2020
 6. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  ầy a bt viết tiếp sao -.-
  3 Tháng tư 2020
 7. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  sợ nó khác ý em thoi
  3 Tháng tư 2020
 8. Death Game
  Death Game
  môn văn à?
  3 Tháng tư 2020
 9. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  đâu deadline mà ;-;
  3 Tháng tư 2020
 10. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  bt thì từ hồi chiều em làm xong rùi
  3 Tháng tư 2020
 11. Death Game
  Death Game
  giờ đang học onl hẻ? -.-
  3 Tháng tư 2020
 12. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  yeah TT^TT văn nữa
  3 Tháng tư 2020
 13. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  ầy mạng lag ko vô đc face khó chịu ghê ;-;
  3 Tháng tư 2020
 14. Death Game
  Death Game
  ráng lên em ơi :33, anh sẽ cổ vũ :D
  3 Tháng tư 2020
 15. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  yeah 'v'
  3 Tháng tư 2020
 16. Death Game
  Death Game
  <3 tym tym :v
  3 Tháng tư 2020
 17. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  bắn trả lại nè ;-; nhìu quá nuốt ko nổi
  3 Tháng tư 2020
 18. Death Game
  Death Game
  :v hì hì
  3 Tháng tư 2020
 19. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  face lại tạch r ;-;
  3 Tháng tư 2020
-->