Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. hoa du
  hoa du
  Giơ tay
  3 Tháng tư 2020
 2. Kuroko - chan
  3 Tháng tư 2020
 3. hoa du
  hoa du
  :v
  e định chọc nó tí mà không rep e này...
  rồi chị vào nựa hự hự
  3 Tháng tư 2020
 4. Khải KIllar
  Khải KIllar
  lew lew
  5 Tháng tư 2020
 5. hoa du
  hoa du
  =^=
  nhây quá m
  5 Tháng tư 2020
 6. Khải KIllar
  5 Tháng tư 2020
 7. Khải KIllar
  Khải KIllar
  không?
  5 Tháng tư 2020
 8. Khải KIllar
  5 Tháng tư 2020
 9. Khải KIllar
  Khải KIllar
  chết
  5 Tháng tư 2020
 10. Khải KIllar
  5 Tháng tư 2020
 11. hoa du
  hoa du
  m nhây í
  5 Tháng tư 2020
 12. Khải KIllar
  5 Tháng tư 2020
 13. Khải KIllar
  5 Tháng tư 2020
 14. Khải KIllar
  5 Tháng tư 2020
 15. Khải KIllar
  5 Tháng tư 2020
 16. hoa du
  hoa du
  t nè bắn đê
  đố bắn chết đc đấy =v=
  5 Tháng tư 2020
 17. Khải KIllar
  5 Tháng tư 2020
 18. Khải KIllar
  5 Tháng tư 2020
 19. Khải KIllar
  5 Tháng tư 2020
 20. Khải KIllar
  5 Tháng tư 2020
 21. Khải KIllar
  Khải KIllar
  tù chết
  5 Tháng tư 2020
 22. hoa du
  hoa du
  ở???
  5 Tháng tư 2020
 23. hoa du
  hoa du
  m là cái thằng bạn đen tối nhất nhì t biết
  5 Tháng tư 2020
 24. Khải KIllar
  Khải KIllar
  bắn m chết chả đi tù à, ngáo!
  5 Tháng tư 2020
 25. hoa du
  hoa du
  :v
  5 Tháng tư 2020
 26. hoa du
  hoa du
  bắn đc chắc
  5 Tháng tư 2020
 27. Khải KIllar
  Khải KIllar
  bùm... U was die
  5 Tháng tư 2020
 28. Khải KIllar
  5 Tháng tư 2020
 29. hoa du
  hoa du
  t có nổ địa chỉ m cũng không đi đc đâu :v
  5 Tháng tư 2020
 30. hoa du
  hoa du
  No
  t bất tử lâu rồi :D
  5 Tháng tư 2020
 31. Khải KIllar
  Khải KIllar
  thả bomb corana nhà m giờ
  5 Tháng tư 2020
 32. hoa du
  hoa du
  corona bạn eyyy
  mà m mua ở đâu hay thế chỉ t với :v
  5 Tháng tư 2020
 33. Khải KIllar
  Khải KIllar
  mua ở bênh viện white mai
  5 Tháng tư 2020
 34. hoa du
  hoa du
  gheeee ta
  m ở AG mà qua HN nua hay ghê :v
  sao không bay đến TN chơi với t cho rồi...
  5 Tháng tư 2020
-->