Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Magic Boy

 1. Magic Boy
  2 Tháng tư 2020
 2. White Killer
  White Killer
  Ngoài ra còn chia nhỏ bài viết và spam nữa
  2 Tháng tư 2020
 3. Magic Boy
  Magic Boy
  đâu có
  2 Tháng tư 2020
 4. White Killer
  White Killer
  e xem lại
  2 Tháng tư 2020
 5. Magic Boy
  Magic Boy
  bạn ấy đăng cách ngày mà
  2 Tháng tư 2020
 6. Nguyễn Chi Xuyên
  2 Tháng tư 2020
 7. White Killer
  White Killer
  :> nhưng thế cx ko được
  2 Tháng tư 2020
 8. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  :>gọi là spam mới đúng
  2 Tháng tư 2020
 9. White Killer
  White Killer
  thì vẫn spam
  2 Tháng tư 2020
 10. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  nhưng không gọi là chia nhỏ bài viết
  2 Tháng tư 2020