Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The key of love

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Okok bé
  1 Tháng tư 2020
 2. The key of love
  1 Tháng tư 2020
 3. The key of love
  The key of love
  Nhớ chị quá chị oi
  1 Tháng tư 2020
 4. The key of love
  The key of love
  Ôm cái nè ^^
  1 Tháng tư 2020
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  /ôm/ hai đứa bóng nhắn dưới em nhắn trên.. sao không chúng top đi
  1 Tháng tư 2020
 6. The key of love
  The key of love
  Quào giờ mới để ý ><
  1 Tháng tư 2020
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Chậc
  1 Tháng tư 2020
-->