Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhóc 4 Mắt

 1. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  có người nhắc nhở rồi mà?
  30 Tháng ba 2020
 2. Nhóc 4 Mắt
  Nhóc 4 Mắt
  thì sao dou
  30 Tháng ba 2020
 3. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  không nhắc lại á
  bởi vì nhắc trước rồi mà cần chi nhắc lại
  30 Tháng ba 2020
 4. Nhóc 4 Mắt
  Nhóc 4 Mắt
  ai ns vậy
  30 Tháng ba 2020
 5. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  bạn k tin thì đi hỏi BQT cx đc
  30 Tháng ba 2020
 6. Nhóc 4 Mắt
  Nhóc 4 Mắt
  kuro ns là đc
  30 Tháng ba 2020
 7. Nhóc 4 Mắt
  Nhóc 4 Mắt
  mà em 2k8 ns cẩn thận đi
  30 Tháng ba 2020
 8. Nhóc 4 Mắt
  Nhóc 4 Mắt
  anh 2k6 đấy
  30 Tháng ba 2020
 9. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Em không biết ạ
  30 Tháng ba 2020