Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Uyên Nhii

 1. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  à ừ hello em ...
  30 Tháng ba 2020
 2. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  chị ở xã gì thế???
  30 Tháng ba 2020
 3. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  em biết chị từ lâu lắm rồi mà bây giờ mới nch với chị
  30 Tháng ba 2020
 4. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  chị ở thiệu quang em ơi...
  ...xin lỗi nhưng hình như chị k nhớ e
  mk quen nhau khi nào nhờ
  30 Tháng ba 2020
 5. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  chị không biết em đâu ;-; chỉ có em biết chị thôi
  từ vụ chị với anh Nghĩ đấy '-'
  30 Tháng ba 2020
 6. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  hmm....chị vs a Nghĩa thì có việc gì à
  chỉ là bạn bè bt thôi em ơi ...
  30 Tháng ba 2020
 7. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  em đổi tên 2 lần rồi chị không biết cũng phải
  em thấy lần đó anh chị để avt đôi các kiểu
  31 Tháng ba 2020
 8. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  à bạn bè bt thôi em
  hứng lên thì đổi thôi.
  31 Tháng ba 2020
 9. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  mà chị ở T.Quang ạ??
  31 Tháng ba 2020
 10. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  chị dâu em cũng ở đó ;-;
  31 Tháng ba 2020
 11. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  ừ..
  ồ ...........
  1 Tháng tư 2020
-->