Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  không thể đăng bừa đc đâu phạt đấy
  27 Tháng ba 2020
 2. Kaito Of heart
  Kaito Of heart
  đăng box nào bạn nó nhiều môn
  27 Tháng ba 2020
 3. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  đăng mỗi box một môn
  27 Tháng ba 2020
 4. Kaito Of heart
  Kaito Of heart
  bây giờ đăng lại à
  27 Tháng ba 2020
 5. Chris Master Harry
  27 Tháng ba 2020