Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ko thik
  26 Tháng ba 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  uh vậy thui nha
  chúc cậu buổi tối zui zẻ ^^
  26 Tháng ba 2020
 3. Phủ Thiên
  27 Tháng ba 2020
 4. Phủ Thiên
  27 Tháng ba 2020
 5. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  hello
  hết giận ak ^^
  27 Tháng ba 2020
 6. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  giận j ? =.=
  27 Tháng ba 2020
 7. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  giận chứ sao, k thèm ghé nhà tui chơi :(
  27 Tháng ba 2020
 8. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ghé lm j ? ko thik ghé
  nhà cậu xa lm
  27 Tháng ba 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  27 Tháng ba 2020
 10. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  đừng lạy tổn thọ
  28 Tháng ba 2020
 11. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  tổn kệ cậu
  28 Tháng ba 2020
 12. Phủ Thiên
  29 Tháng ba 2020