Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi dmv gamer

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  um cũng zậy nha, lúc nào cũng nói 1 câu rùi bay đi lun
  26 Tháng ba 2020
 2. dmv gamer
  dmv gamer
  ukm
  26 Tháng ba 2020
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  định bay nữa ak
  26 Tháng ba 2020
 4. dmv gamer
  dmv gamer
  ở đây thì tui làm chi
  26 Tháng ba 2020
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ko bt nữa, mà ông gần nhà ah quân mừ phải hok
  26 Tháng ba 2020
 6. dmv gamer
  dmv gamer
  ukm
  26 Tháng ba 2020
 7. dmv gamer
  dmv gamer
  hàng xóm mà
  26 Tháng ba 2020
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  bữa tưởng ae trog nhà á quạ
  26 Tháng ba 2020
 9. dmv gamer
  dmv gamer
  hàng xóm
  26 Tháng ba 2020
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  bt òi, ib hỏi ah quân lâu òi
  26 Tháng ba 2020
 11. dmv gamer
  dmv gamer
  ukm
  26 Tháng ba 2020
 12. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  nãy h đi đâu ấy
  26 Tháng ba 2020
 13. dmv gamer
  dmv gamer
  có việc
  26 Tháng ba 2020
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  26 Tháng ba 2020
 15. dmv gamer
  26 Tháng ba 2020