Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Phủ Thiên
  24 Tháng ba 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  =_=
  phiền cậu hở, thôi thôi
  24 Tháng ba 2020
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ko phiền
  24 Tháng ba 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  thôi nha, định rủ cậu làm cái này hay lắm nhưng thôi, dẹpppppp
  24 Tháng ba 2020
 5. Phủ Thiên
  24 Tháng ba 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  tt, đi không ?
  24 Tháng ba 2020
 7. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  đi đâu ?
  24 Tháng ba 2020
 8. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  tự tử :">
  24 Tháng ba 2020
 9. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  thôi bye
  24 Tháng ba 2020