Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  j thế
  23 Tháng ba 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  23 Tháng ba 2020
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  what ?
  23 Tháng ba 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  thôi thôi :<
  23 Tháng ba 2020
 5. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  j thế ?
  23 Tháng ba 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  thui, bỏ đi bỏ đi
  26 Tháng ba 2020