Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Thần Linh Vũ Mộng
  22 Tháng ba 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ai trưởng team v
  22 Tháng ba 2020
 3. Thần Linh Vũ Mộng
  Thần Linh Vũ Mộng
  k bt , radom mà
  22 Tháng ba 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  22 Tháng ba 2020
 5. Thần Linh Vũ Mộng
  22 Tháng ba 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  nhanh nhở, t nỏ kịp đọc đề á
  22 Tháng ba 2020
 7. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  khiếp :<, cân tất
  22 Tháng ba 2020
 8. Thần Linh Vũ Mộng
  Thần Linh Vũ Mộng
  thế á , t cứ làm như cá nhân nên k để ý
  22 Tháng ba 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ê, k cần làm nữa đâu, xong r, k tính của team đã xong mà
  22 Tháng ba 2020
 10. Thần Linh Vũ Mộng
  Thần Linh Vũ Mộng
  thế ak , t k đọc
  22 Tháng ba 2020
 11. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ngây người, t vừa làm vừa đọc luật lệ, t nghĩ tí nữa thi riêng m may mắn á, tay t rờ như rùa :<
  22 Tháng ba 2020
-->