Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Thần Linh Vũ Mộng
  Thần Linh Vũ Mộng
  Đi vắng r
  20 Tháng ba 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  =_=
  vậy đây là ai
  à à, tui biết nek, đồng nghiệp đúng hơm, cùng là trộm cả vào nhà khuân hết đồ đi
  20 Tháng ba 2020
 3. Thần Linh Vũ Mộng
  Thần Linh Vũ Mộng
  *Cầm dùi cui * Định mò ch nhà của t thế cái đồ ăn trộmmmmmmmmmmmmmm
  20 Tháng ba 2020
 4. Thần Linh Vũ Mộng
  Thần Linh Vũ Mộng
  à , thì ra là mày chọn cái chết
  20 Tháng ba 2020
 5. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  :">
  tao khuân hết đồ ra từ 3 đời roài
  20 Tháng ba 2020
 6. Thần Linh Vũ Mộng
  Thần Linh Vũ Mộng
  Lo gì , tao hóa thành Koro - sensei ( đáng kính )
  20 Tháng ba 2020
 7. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  :">
  tao k nghiện anime đâu quỷ ak
  20 Tháng ba 2020
 8. Thần Linh Vũ Mộng
  Thần Linh Vũ Mộng
  nhắc đến quỷ thì t hóa thành Hà trụ nhé . dùng thức " Hà" là nhanh ngang the Flash
  20 Tháng ba 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  =_=
  tao hông hỉu nổi mài đang nói gì đâu nha
  mày là con trai mà đúng không ,nói chuyện tử tế nha
  20 Tháng ba 2020
 10. Thần Linh Vũ Mộng
  Thần Linh Vũ Mộng
  thì t nghiêm túc nãy giờ , có mk mày k thôi :D
  20 Tháng ba 2020
 11. Thần Linh Vũ Mộng
  20 Tháng ba 2020
-->