Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lee Hy

 1. le thi khuyen01121978
  20 Tháng ba 2020
 2. le thi khuyen01121978
  le thi khuyen01121978
  bạn học trường nào vậy?
  20 Tháng ba 2020
 3. Lee Hy
  Lee Hy
  mik lớp 10 trường THPT ở Qnam, còn bạn,
  20 Tháng ba 2020
 4. le thi khuyen01121978
  le thi khuyen01121978
  ồ, bằng tuổi rồi! Mình học THPT Lương Đắc Bằng, Thanh Hóa
  20 Tháng ba 2020
 5. le thi khuyen01121978
  le thi khuyen01121978
  Bạn ở đâu tại Quảng Nam vậy?
  20 Tháng ba 2020
 6. Lee Hy
  Lee Hy
  mik học trường THPT Huỳnh Ngọc Huê Đại Lộc Qnam
  20 Tháng ba 2020
-->