Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phủ Thiên

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Vui chuyện gì thế
  17 Tháng ba 2020
 2. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  kc
  đang buồn
  17 Tháng ba 2020
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  buồn chuyện gì
  17 Tháng ba 2020
 4. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  kcj
  mà sao cậu lại rời ht
  17 Tháng ba 2020
 5. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ai bảo mắng tui
  hehe
  17 Tháng ba 2020
 6. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  mắng cậu hồi nào ?
  17 Tháng ba 2020
 7. Trần Hoàng Hạ Đan
  17 Tháng ba 2020
 8. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ai bảo cậu đòi đăng lung tung
  17 Tháng ba 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  nhưng ai bảo cậu mắng tớ
  avt đẹp hông?
  17 Tháng ba 2020
 10. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  nhưng ai bảo cậu đòi đăng lung tung
  đẹp
  17 Tháng ba 2020
 11. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  nhưng ai bảo cậu mắng tớ quá lời
  avt đôi đoá
  17 Tháng ba 2020
 12. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  rồi rồi tớ sai
  ukm
  17 Tháng ba 2020
 13. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  hehehehe
  thắng
  ngoan
  phải nhường con gái chớ
  làm em trai tui nha
  17 Tháng ba 2020
 14. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  bằng tuổi đấy
  làm em trai cậu chi
  17 Tháng ba 2020
 15. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  cho zui
  nha nha nha nha nha nha nha nha
  17 Tháng ba 2020
 16. Phủ Thiên
  17 Tháng ba 2020
 17. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  có người đặt avt đôi với cậu luôn rồi ak
  sướng nhỉ
  haha
  haha
  17 Tháng ba 2020
 18. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  thịch cười theo kiểu châm chọc k?
  17 Tháng ba 2020
 19. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  tớ châm chọc cậu hồi nào chỉ là cười trong nước mắt thôi
  17 Tháng ba 2020