Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lee Hy

 1. Yêu HM
  Yêu HM
  nu
  17 Tháng ba 2020
 2. Lee Hy
  Lee Hy
  2k4 , ở qnam, thik màu xanh dương còn bạn
  17 Tháng ba 2020
 3. Yêu HM
  Yêu HM
  Giống nhưng ở B Thuận b
  18 Tháng ba 2020
 4. Lee Hy
  Lee Hy
  vậy xưng t, m đc hông
  18 Tháng ba 2020
 5. Yêu HM
  Yêu HM
  Nu
  18 Tháng ba 2020