Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  cậu vào ht trả lời đi
  17 Tháng ba 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  17 Tháng ba 2020
 3. Phủ Thiên
  17 Tháng ba 2020
 4. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  cấm gửi cái j mà nóng tính đấy !!
  17 Tháng ba 2020
 5. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  thôi đừng kể j nữa chỉ là ko thích quen người khác nữa
  17 Tháng ba 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  làm quen chút có gì to tát đâu mà cứ nóng :>
  17 Tháng ba 2020
 7. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  haizz... làm quen là phải viết nhiều mệt lắm
  khổ thân
  17 Tháng ba 2020
 8. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  thôi bai
  17 Tháng ba 2020