Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cute - sama

 1. Tín Phạm
  16 Tháng ba 2020
 2. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Đừng kéo tui vô =.=
  16 Tháng ba 2020
 3. Tín Phạm
  16 Tháng ba 2020
 4. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Hum nay bị nêu tên hơi nhiều rồi đấy
  16 Tháng ba 2020
 5. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Hahahhahaha
  16 Tháng ba 2020
 6. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  cười j =^=*
  16 Tháng ba 2020
 7. Cute - sama
  16 Tháng ba 2020
-->