Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ukm ^^
  16 Tháng ba 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Ngoan ngoan
  Ngoan vầy mới dễ thương chớ ^^
  16 Tháng ba 2020
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ukm ^^ tinh1 di1 thanh2 cho1 cung7 cua3 cau65 ak
  16 Tháng ba 2020
 4. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  tính dí thành chó cưng của cậu ak ^^
  16 Tháng ba 2020
 5. Trần Hoàng Hạ Đan
  16 Tháng ba 2020
 6. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  Cài j huh 3<
  16 Tháng ba 2020
 7. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Tính dí là sao
  16 Tháng ba 2020
 8. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  có nghĩa là cậu ví tớ như con chó cưng của cậu
  16 Tháng ba 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Chắc có
  Cún đang ngủ nè, nhìn cute lém
  16 Tháng ba 2020
 10. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ee cậu gửi link fb của nick mẹ cậu vào fb đi
  nhan 3<
  17 Tháng ba 2020
 11. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Gửi cho mẫn á
  17 Tháng ba 2020
 12. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  man64 la2 j ??
  17 Tháng ba 2020
 13. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  mẫn là j
  17 Tháng ba 2020
 14. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  @Cold Boy đó
  Mình có fb của bạn ấy mà
  17 Tháng ba 2020
 15. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  cậu gửi link của nick fb mẹ cậu vào ht đi
  17 Tháng ba 2020
 16. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Làm gì có tgian
  17 Tháng ba 2020
 17. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  =.= vào ht trả lời đi
  17 Tháng ba 2020
 18. Cold Boy
  Cold Boy
  wtff
  17 Tháng ba 2020
 19. Phủ Thiên
  17 Tháng ba 2020
 20. Cold Boy
  Cold Boy
  lôi kéo tui vào vụ j đây
  17 Tháng ba 2020
 21. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ko ai lôi kéo cả
  lượn đi cho nc nó trong nhá
  17 Tháng ba 2020
 22. Trần Hoàng Hạ Đan
  17 Tháng ba 2020
 23. Trần Hoàng Hạ Đan
  17 Tháng ba 2020
 24. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  kệ nó đi cậu chỉ cần vào ht trả lời là được
  17 Tháng ba 2020
 25. Cold Boy
  Cold Boy
  láo nhở
  17 Tháng ba 2020
 26. Phủ Thiên
  17 Tháng ba 2020
 27. Cold Boy
  Cold Boy
  à à cần riêng tư chứ gì
  17 Tháng ba 2020
 28. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  câm và cút đi đừng để t bực
  17 Tháng ba 2020
 29. Cold Boy
  Cold Boy
  ok trẫm sẽ chiều ngươi
  17 Tháng ba 2020
 30. Trần Hoàng Hạ Đan
  17 Tháng ba 2020
 31. Phủ Thiên
  17 Tháng ba 2020