Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  fl là quái gì ?
  16 Tháng ba 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  theo dõi
  là follow đó :(
  16 Tháng ba 2020
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  xl không rẹp vì mẹ tớ làm mây nên tớ làm vận chuyển
  16 Tháng ba 2020
 4. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  hàng mây
  16 Tháng ba 2020
 5. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  bạn bơ mình bên dưới kìa :(
  16 Tháng ba 2020