Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hắc Trần Tuyết Nhi

 1. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ai đây ?
  16 Tháng ba 2020
 2. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  cho tui làm quen với
  16 Tháng ba 2020
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  không thích
  16 Tháng ba 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  16 Tháng ba 2020
 5. Hắc Trần Tuyết Nhi
  16 Tháng ba 2020
 6. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  ko thik thì thui
  16 Tháng ba 2020
 7. Phủ Thiên
  16 Tháng ba 2020