Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Minh Thư_lovely princess

 1. Nguyen Gia Lap
  17 Tháng ba 2020
 2. Minh Thư_lovely princess
  Minh Thư_lovely princess
  nếu bn 2k4 thì nhỏ hơn mk 1t :p
  17 Tháng ba 2020
 3. Nguyen Gia Lap
  Nguyen Gia Lap
  Chị ở đâu thế =D
  17 Tháng ba 2020
 4. Minh Thư_lovely princess
  Minh Thư_lovely princess
  Chị ở Tiền Giang á, còn em
  17 Tháng ba 2020
 5. Nguyen Gia Lap
  Nguyen Gia Lap
  Em cách chị tỉnh Vĩnh Long á, em ở Cần Thơ
  18 Tháng ba 2020
 6. Minh Thư_lovely princess
  Minh Thư_lovely princess
  vậy cùng là ng miền Nam r, trên đây chị thấy đa số là ng miền Trung và miền Bắc ko hà :p
  18 Tháng ba 2020
-->