Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  thôi nói làm j bị phạt dùi
  13 Tháng ba 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  phạt gì đó, mình có báo cáo đâu, trong phần nhắc nhở cũng k có
  13 Tháng ba 2020
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ừm đi đi
  13 Tháng ba 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  mik đâu có báo đâu?
  13 Tháng ba 2020
 5. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  có ai nói report đâu ??
  13 Tháng ba 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Vâ6j sao bạn nóng với mình
  13 Tháng ba 2020
 7. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  thích
  13 Tháng ba 2020