Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ảnh thì theo thứ tự bài làm đấy
  đọi làm j
  13 Tháng ba 2020
 2. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  giỏi thế
  13 Tháng ba 2020
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  thôi nha tớ đi làm chả ram ăn nah
  13 Tháng ba 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  13 Tháng ba 2020
 5. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  13 Tháng ba 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  cái gì đấy ?
  13 Tháng ba 2020
 7. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  kcj eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  13 Tháng ba 2020
 8. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  cậu gọi tớ = em đấy à
  13 Tháng ba 2020
 9. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  eeeeeeeeeeee chứ k phải e
  13 Tháng ba 2020
 10. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  là cái gì zợ
  13 Tháng ba 2020