Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Phủ Thiên
  13 Tháng ba 2020
 2. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  làm xong r đấy 4 tấm
  13 Tháng ba 2020
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  sr nha, hì hì >/////<
  mà avt đôi k
  13 Tháng ba 2020
 4. Phủ Thiên
  13 Tháng ba 2020
 5. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  bài tớ làm đúng không
  13 Tháng ba 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  phũ bay màu :(
  13 Tháng ba 2020
 7. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  đúng, tớ gửi cho cô hết rồi, cô hỏi : Chữ ai đây
  mà lớn rùi viết ô li làm gì tốn sách
  13 Tháng ba 2020